Yet More ‘‘Weeds’’ in the Garden: Fungal Novelties from Nests of Leaf-Cutting Ants

A.J. Augustin, J.Z. Groenewald, R.J. Nascimento, E.S.G. Mizubuti, R.W. Barreto, S.L. Elliot, H.C. Evans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  36 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)82265
  TijdschriftPLoS One
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 20 dec. 2013

  Citeer dit