Yet More "Weeds" in the Garden: Fungal Novelties from Nests of Leaf-Cutting Ants

Juliana O. Augustin, Johannes Z. Groenewald, Robson J. Nascimento, Eduardo S. G. Mizubuti, Robert W. Barreto, Simon L. Elliot, Harry C. Evans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftPLoS One
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 20 dec 2013

  Citeer dit