Ynkoarte nammen yn it Frysk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)49-69
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume68
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 10 jul. 2019

Citeer dit