Yolk steroids in great tit Parus major eggs: variation and covariation between hormones and with environmental and parental factors

C. M. Lessells, S. Ruuskanen, H. Schwabl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

100 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)843-856
TijdschriftBehavioral Ecology and Sociobiology
Volume70
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2016

Citeer dit