You can leave your hat on: Men's portraits, power, and identity in the seventeenth-century Dutch Republic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftThe Seventeenth Century
DOI's
StatusGepubliceerd - 28 okt 2020

Citeer dit