You can leave your hat on: Men's portraits, power, and identity in the seventeenth-century Dutch Republic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)797-853
TijdschriftThe Seventeenth Century
Volume36
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 28 okt. 2020

Citeer dit