"You should speak with… and hurry!": Some personal reflections on the value of oral history for the history of archaeology

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)153-161
TijdschriftComplutum
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit