'Young man, go east! Investigating colonial topoi in Dutch literature'

R. Salverda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-24
Aantal pagina's138
TijdschriftDutch Crossing: a journal of Low Countries studies
Volume31
Nummer van het tijdschrift1, Summer 2007
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit