Young Men and Peer Fighting in Solo, Indonesia

P. Nilan, A. Demartoto, A. Wibowo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)470-490
TijdschriftMen and Masculinities
Volume14
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit