Youth Citizenship and Online Political Communication

J. Ward

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Brants, K., Promotor, Externe Persoon
  • Jankowski, N.W., Promotor
  • Wyatt, S.M.E., Promotor
Datum van toekenning20 jan. 2009
Gedrukte ISBN's978-90-9023729-9
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit