Zasmidium scaevolicola

R.G. Shivas, A.R. McTaggart, A.J. Young, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)132-133
  TijdschriftPersoonia
  Volume24
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit