Zebra mussels (Dreissena polymorpha) in Ireland, AFLP-fingerprinting and boat traffic both indicate an origin from Britain

B.J.A. Pollux, D. Minchin, G. Van der Velde, T. Van Alen, S.Y. Moon-Van der Staay, J. Hackstein

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Zebra mussels (Dreissena polymorpha) in Ireland, AFLP-fingerprinting and boat traffic both indicate an origin from Britain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology