Zebrafish as a model to study cardiac development and human cardiac disease

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

395 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Zebrafish as a model to study cardiac development and human cardiac disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences