Zebrafish prrx1a mutants have normal hearts

Federico Tessadori, Dennis E M de Bakker, Lindsey Barske, Nellie Nelson, Hermine A Algra, Sven Willekers, James T Nichols, J Gage Crump, Jeroen Bakkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)E14-E16
TijdschriftNature
Volume585
Nummer van het tijdschrift7826
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2020

Citeer dit