Zebrafish VEGF receptors: a guideline to nomenclature.

J. Bussmann, N. Lawson, L. Zon, S. Schulte-Merker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPLoS Genetics
Volume4
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit