Zeeland en Amerika: vier eeuwen wisselwerking

H. Krabbendam

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  82 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)3-13
  Aantal pagina's11
  TijdschriftNehalennia
  Volume169
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit