Zeelieden en krediet in de negentiende eeuw

Christiaan Van Bochove*, Jelle van Lottum, Rick Mourits

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit