Zeeuws dialect: Dà zà wè (dat zal wel)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTrouw
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit