Zeeuws-Flemish in Brazil: multilingualism and language decay

Elizana Schaffel bremenkamp, Kathy Rys, Andrew Nevins, G.J. Postma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Zeeuws-Flemish in Brazil: multilingualism and language decay'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences