‘Zeeuws pré-academisch erfgoed: een filosofische disputatie uit Middelburg uit de late 16e-eeuw’

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)50-56
Aantal pagina's7
TijdschriftZeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit