Zendelingenconferenties in Nederlands Indië (1847-1942). Zending en elkaar ontmoetende culturen

A.C.M. Kappelhof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)14-18
Aantal pagina's5
TijdschriftTransparant. Tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici
Volume22
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit