Zeventien jaar wachten op de bel [Review of: J. Schuyf. Nederlanders in Neuengamme: De ervaringen van ruim 5500 Nederlanders in een Duits concentratiekamp 1940-1945]

J. Withuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift29 april
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit