Zhongguo Lishi Shiqi Jingji Zongliang Guzhi Yanjiu: Yi GDP De Cesuan Wei Zhongxin

Yuping Ni, Yi XU, Bas van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageAn overview of research on the historical size of the Chinese economy: focusing on estimation of historical GDP
Originele taal-2Chinees
Pagina's (van-tot)187-202
Aantal pagina's15
TijdschriftZhongguo Shehui Kexue (Social Science in China)
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit