Zielenheilseconomie en kloosterlijke concurrentie in de Friese steden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

105 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)37-44
Aantal pagina's8
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volume13
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit