“Ziet tende van uwer aerbeit ”. Een reconstructie van de wordingsgeschiedenis van het Gruuthuse-handschrift’

H. Brinkman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)25-202
TijdschriftStudies op het gebied van de oudere Nederlandse letterkunde
Volume4
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit