Zijn actieve neuronen beter bestand tegen veroudering en de ziekte van Alzheimer?

P.J. Lucassen, E.J.W. van Someren, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)177-183
TijdschriftTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume29
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit