Zijn werkgevers geneigd oudere werknemers na verplicht pensioen terug in dienst te nemen?

J. Oude Mulders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

70 Downloads (Pure)

Samenvatting

Door de versobering van pensioenen en het afschaffen van mogelijkheden tot vervroegd pensioen voelen veel oudere werknemers de druk om langer actief te blijven op de arbeidsmarkt. Ook overheden lijken er belang bij te hebben dat mensen zo lang mogelijk doorwerken. Toch krijgen veel oudere werknemers te maken met een verplichte pensioenleeftijd, die meestal vastgelegd is in collectieve
arbeidsovereenkomsten. Dit belet op grote schaal de mogelijkheden van oudere werknemers tot langer doorwerken. In dit artikel wordt onderzocht in welke mate werkgevers geneigd zijn ouderen na hun verplichte pensioen terug in dienst te nemen, en welke factoren deze beslissing beïnvloeden.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)39-44
TijdschriftOver.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit