"Zoals de grootmoeders het hun kleinkinderen vertelden". Witterycks Volksvertelsels in context'

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

272 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)257-281
TijdschriftBiekorf
Volume110
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit