Zoeken naar betekenis in twee waarheden: Samenhang tussen bodem- en voedselkwaliteit tijdens symposium niet opgehelderd

S. van Gils, Kees van Veluw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageSearching for meaning in two truths: Relation between soil and food quality not cleared up during symosium
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftEkoland: Onafhankelijk Vakblad voor de Biologische Keten
StatusGepubliceerd - 30 apr. 2017

Citeer dit