Zoeken naar het verhaal voor de 21e eeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

104 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)37-38
Tijdschriftde Nederlandse Boekengids (dNBg)
Volume3
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit