Zoekgedrag bij sluipwespen. Deel 1. Olfactorische orientatie op microhabitat en gastheer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)137-140
TijdschriftVakblad voor Biologen
Volume65
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1985
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit