Zoekgedrag bij sluipwespen. Deel 1. Olfactorische orientatie op microhabitat en gastheer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)137-140
TijdschriftVakblad voor Biologen
Volume65
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1985
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit