Zoekt en gij zult niet altijd vinden. De betrouwbaarheid van digitaal doorzoekbare tekstbestanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)208-209
TijdschriftOnze Taal
Volume7/8
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit