Zonder auteur gaat het niet [Review of: Eefje Claassen (2012) Author Representations in Literary Reading]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)424-426
TijdschriftSpiegel der Letteren
Volume55
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit