Zonder spys en wyn, kan geen liefde zyn. De eerste Nederlandse opera die op de planken kwam

L.P. Grijp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

98 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)16-19
TijdschriftTijdschrift Oude Muziek
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit