Zonder strijd geen vooruitgang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)41
Aantal pagina's1
TijdschriftPraktijkblad Ondernemingsraad
StatusGepubliceerd - 01 jan. 2010

Citeer dit