Zonneparken en bodemafdekking; trade-off of win-win bij energieopwekking en bodemfuncties?

Lavinda Kok, Nick van Eekeren, W.H. van der Putten, Gert Jan van den Born, A.J. (Ton) Schouten, M. Rutgers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18-21
TijdschriftBodem
Volume27
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit