Zoonotic transmission of Cryptococcus neoformans from a magpie to an immunocompetent patient

K Lagrou, J Van Eldere, S Keuleers, F Hagen, R Merckx, J Verhaegen, W E Peetermans, T Boekhout

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  49 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  We report a case of cryptococcal meningitis in an immunocompetent female patient with exposure to a pet magpie (Pica pica). Genetically indistinguishable isolates were cultured from the cerebrospinal fluid of the patient and excreta of the bird. Our data strongly suggest zoonotic transmission of Cryptococcus neoformans var. grubii from a magpie to this patient.

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)385-8
  Aantal pagina's4
  TijdschriftJournal of Internal Medicine
  Volume257
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - apr. 2005

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Zoonotic transmission of Cryptococcus neoformans from a magpie to an immunocompetent patient'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit