Zoonotic transmission of Cryptococcus neoformans from a magpie to an immunocompetent patient

K Lagrou, J Van Eldere, S Keuleers, F Hagen, R Merckx, J Verhaegen, W E Peetermans, T Boekhout

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    53 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Zoonotic transmission of Cryptococcus neoformans from a magpie to an immunocompetent patient'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences