Zooplankton and its grazing as indicators of trophic status in Dutch lakes

R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  11 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)343-354
  TijdschriftEnvironmental Monitoring and Assessment
  Volume3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit