Zooplankton as a compound mineralising and synthesizing system: Phosphorus excretion

R.D. Gulati, C.P. Martinez, K. Siewertsen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Zooplankton as a compound mineralising and synthesizing system: Phosphorus excretion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology