Zooplankton, fish communities and the role of planktivory in nine Ethiopian lakes

J. Vijverberg, E. Dejen, A. Getahun, L.A.J. Nagelkerke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Zooplankton, fish communities and the role of planktivory in nine Ethiopian lakes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences