Zooplankton grazing methods using radioactive tracers: technical problems

R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)61-66
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume19
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit