Zooplankton grazing pressure in the Oosterschelde (The Netherlands)

M.L.M. Tackx, C. Bakker, P. Van Rijswijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)405-415
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit