Zooplankton grazing selectivity regulates herbivory and dominance of toxic phytoplankton over multiple prey generations

Kemal Ali Ger (Co-auteur), Suzanne Naus-Wiezer, Luc De Meester, Miquel Lürling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Zooplankton grazing selectivity regulates herbivory and dominance of toxic phytoplankton over multiple prey generations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences