Zooplankton in the Schelde estuary (Belgium/The Netherlands). The distribution of Eurytemora affinis: effect of oxygen?

W. Appeltans, A. Hannouti, S. Van Damme, K.E.R. Soetaert, R. Vanthomme, M. Tackx

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Zooplankton in the Schelde estuary (Belgium/The Netherlands). The distribution of Eurytemora affinis: effect of oxygen?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences