Zooplankton induced unicell-colony transformation in Scenedesmus acutus and the effect on growth of herbivore Daphnia.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

83 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)432-437
TijdschriftOecologia
Volume108
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit