Zooplankton induced unicell-colony transformation in Scenedesmus acutus and the effect on growth of herbivore Daphnia.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

83 Downloads (Pure)

Zoekresultaten

  • Actief

    Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek