Zooplankton, phytoplankton and the microbial food web in two turbid and two clearwater shallow lakes in Belgium

K. Muylaert, S. Declerck, V. Geenens, J. Van Wichelen, H. Degans, J. Vandekerkhove, K. van der Gucht, N. Vloemans, W. Rommens, D. Rejas, R. Urrutia, K. Sabbe, M. Gillis, K. Decleer, Luc De Meester, W. Vyverman

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Zooplankton, phytoplankton and the microbial food web in two turbid and two clearwater shallow lakes in Belgium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences