Zooplankton production and selective predaton of zooplankton by planctivorous fishes in the Tjeukemeer (abstract)

W.L.T. Van Densen, J. Vijverberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)444
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume26
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit