Zooplankton structure and grazing activities in relation to food quality and concentration in Dutch lakes

R.D. Gulati, K. Siewertsen, G. Postema

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)91-102
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie Beiheft Ergebnisse der Limnologie
  Volume21
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit